Puutarhakatu 5, Tornio, info@torniontoimistohotelli.fi

Puutarhakatu 5, Tornio

info@torniontoimistohotelli.fi

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2020.
Rekisterinpitäjä 
Nimi: Tornion Toimistohotelli / Tornion AlPi Kiinteistöt Oy
Verkkosivut: www.torniontoimistohotelli.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.
Nimi: Tornion AlPi Kiinteistöt Oy
Osoite: Puutarhakatu 5 L 5, 95400 Tornio
Sähköposti: info (ät) torniontoimistohotelli.fi
Puhelin: +35840 8481665
Rekisteri
Toimistohotellin asiakkaat.
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
Henkilön suostumus
Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä varausjärjestelmällä (Quickbook), jossa on varaajan nimi ja puhelinnumero. Tietoja säilytetään yksi vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan tietokannasta. Varaajan tiedoilla on yhteys maksupalvelujärjestelmään (CheckOut). Maksutietoja säilytetään viisi vuotta ja lokeja kolme kuukautta. Maksupalvelujärjestelmä CheckOutilla on oma tietosuojaseloste.
Yhteydenottolomakkeella olevat tiedot tulevat sähköpostitse osoitteeseen info(at)torniontoimistohotelli.fi tai palaute(at)torniontoimistohotelli.fi. Tietoja ei säilytetä erillisessä tietokannassa.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön ilmoittamana varaajan tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä mahdollisesti käytettävällä yhteydenottolomakkeella nimi ja sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella.
Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Tornion Toimistohotelli / Tornion AlPi Kiinteistöt Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

en_GBEnglish